Abonnez-vous à la newsletter Les fondamentaux. Je m'abonne

Accueil > Enseignement bilingue > Catalan > Comparar els decimals

Acotar, intercalar nombres decimals

Acotar, intercalar nombres decimals. 

Avec le soutien du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, du conseil régional Occitanie, de l’académie de Montpellier et la direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Pyrénées-Orientales.

Partage

  • Intégrer la vidéo
Copier le code d'intégration :

Taille de la vidéo : x pixels

Lire la transcription

SORCIERE A

- Alça!

Un altre cop, el bebè de la bruixa Garbuix ha desordenat tota la botiga de varetes màgiques.

SORCIERE B

- Ja està!

Les varetes altra vegada estan endreçades per ordre de preu.

La màgia de Garbuix no sempre funciona.

Aquestes d’aquí,les haurà d’endreçar ella mateixa.

SORCIERE A

- Aquesta costa més de vuitanta-un euros i menys de vuitanta-dos.

SORCIERE B

- Però, on l’endreçarà?

SORCIERE A

- Vejam, Garbuix, pots intercalar-la entre la vareta que val vuitanta-un euros 

i aquesta que en val vuitanta-dos, ja que entre dos nombres enters seguits, 

podem intercalar nombres decimals.

SORCIERE B

- I tant! 81 euros amb 70,

són vuitanta-un euros i setanta cèentims 

o vuitanta-una unitats i setanta centèsimes.

Ei!

I aquests dos d’allà costen 80 euros amb 10 

i 80 euros amb 65.

SORCIERE A

- Quina bona vista, Garbuix!

80,10 euros, són vuitanta unitats 

més deu centèsimes.

És més gran que vuitanta i més petit que vuitanta-u.

SORCIERE B

- 80,65, són vuitanta-una unitats també, però n'hi afegim seixanta-cinc centèsimes.

I seixanta-cinc centèsimes, és més que deu centèsimes.

Així doncs, pots intercalar aquesta vareta entre la que val 80 euros amb 10 euros 

i aquella que val vuitanta-un euros.

SORCIERE A

- I aquesta, doncs? 

Vinga, ja ho saps, Garbuix.

SORCIERE B

-Cinc centèsimes a més de les vuitanta unitats.

Així doncs, és més gran que vuitanta.

I 80,10, que són vuitanta unitats i deu centèsimes, 

és més gran que vuitanta més cinc centèsimes.

SORCIERE A

Per tant, 80,05 està comprès entre vuitanta i 80,10.

Ep! Espera, aprenent!

Ara farem una broma a Garbuix.

(La bruixa Malicia riu.)

Garbuix encara no ha acabat d’endreçar la seva botiga de varetes màgiques!

SORCIERE B

- Ben jugat!

(Riures)

Téléchargement

Vous êtes enseignant

Vous êtes parent