Abonnez-vous à la newsletter Les fondamentaux. Je m'abonne

Les fraccions sobre la recta numèrica

Les fraccions sobre la recta numèrica. 

Avec le soutien du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, du conseil régional Occitanie, de l’académie de Montpellier et la direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Pyrénées-Orientales.

Partage

  • Intégrer la vidéo
Copier le code d'intégration :

Taille de la vidéo : x pixels

Lire la transcription

En Jack, en Jeff i en Joe segueixen intentant tornar a casa.

Però el viatge es presenta molt i molt llarg.

Aleshores, en Jack té una idea.

Al llarg del seu trajecte de retorn, faran escales a casa d’amics còmplices.

I per fer això, cadascú enviarà a un còmplice una foto del seu mapa i un missatge 

demanant-los on se situen en el mapa.

Estan ben equipats, els nostres tres pirates.

Mira, mira, mira, una fracció.

I en Joe es diu que per situar dues cinquenes parts 

al lloc correcte, cal dividir la unitat en cinc parts iguals 

i traslladar dos cops aquesta part des del seu origen.

Molt bé, però...

Com ho fem per dividir la unitat U 

en cinc parts iguals al mapa?

- Ja ho sé, s'exclama en Jeff, cal un paper pautat! Un paper pautat? 

I en Jeff explica que el paper pautat és un full amb una sèrie de rectes paral·leles.

És la màquina de dividir una unitat, sigui quin sigui el denominador.

En el nostre cas, el denominador, és cinc.

Després, només cal traslladar el valor del numerador, el dos.

Els pirates fan la primera escala, i arriba una segona resposta al mòbil d’en Joe.

Un cop més, gràcies a la seva magnífica màquina de dividir, en Jeff divideix la unitat 

en deu parts iguals i localitza el seu còmplice a sis parts de l’origen.

Més tard, situa el punt corresponent a la posició del seu segon còmplice.

I, just en aquest moment, en Jeff també rep una resposta.

Visiblement, no és pas la que ell s’esperava.

No s’atreveix a respondre-li que està a set cinquenes parts de U de casa seva.

Bon vent, filibusters !

Téléchargement

Vous êtes enseignant

Vous êtes parent